Linker

Norsk ved

 

Jonsrud Gård har vært medlem av Norsk Ved i mange år.

Norsk Ved ble etablert som et forum for vedinteresserte i 1991.

Det er nå rundt 4500 medlemmer over hele landet. Ved er den viktigste og mest utbredte bioenergiformen vi finner i Norge.

Norsk Ved fronter ved og vednæringen ovenfor offentlige myndigheter og kundegrupper. Det er viktig å få frem vedens store betydning som klimanøytralt brensel.

 

Klikk på knappen nedenfor om du ønsker inngående fakta om ved.